- »

Udostępnij dane w Internecie. Co wolno a za co poniesiesz odpowiedzialność karną.

30 lipca 2013

W Internecie dostępna jest niezliczona ilość danych, informacji i plików. To nie wyobrażalny jeszcze niedawno zasób wszelkie rodzaju treści. Bardzo dobrze umiemy je znajdywać z nich korzystać. Jednak, gdy chcemy się nimi podzielić pojawia się problem i zadajemy sobie pytanie: czy wolno nam to zrobić. Otóż polskie prawo oraz prawa unijne i światowe wyznaczają granice udostępniania danych. Pod rygorem odpowiedzialności karnej znajdują się wszelkie materiały zarówno tekstowe jak i multimedialne, które objęte są ochroną praw autorskich i nie są naszymi dziełami. Artykuł 116 ustawy o prawie autorskim odnosi się przede wszystkim do pobierania utworów w ramach sieci p2p, ponieważ osoby z niej korzystające i pobierające plik są jednocześnie osobami, które udostępniają ów plik. Osoby udostępniające pliki własności intelektualnej stosują przeróżne dostępne zabezpieczenia tzw. Programy lub bariery antypirackie by uniemożliwić kopiowania swoich dzieł. Jednak te działania spotykają się z dużą krytyką, ponieważ są mało skuteczne i uciążliwe dla klientów. Mimo zabezpieczeń i kar na świecie trwa nieustająca walka z nielegalnym udostępnianiem i przesyłaniem danych.


Leave a reply